Skip to main content

Waarom Gebouwenmarktplaats?

We bouwen nog steeds niet duurzaam en circulair genoeg. Er moet meer gebeuren dan het ontwerpen en ontwikkelen van circulaire modulaire gebouwen met vooral nieuwe materialen. Dat levert op z’n vroegst pas over 75 jaar CO2-voordeel op. If at all. Om nú impact te maken, moeten we ontwerpen en ontwikkelen op basis van het bestaande.

Werken met nieuw materiaal is vertrouwd, werken met vertrouwd materiaal is nieuw

In de huidige bouwpraktijk krijgen kabelgoten, toiletpotten en deurdrangers een nieuw leven. Om grotere milieuwinst te boeken, moeten we grote bouwdelen hergebruiken. Dat vergt een andere aanpak dan we gewend zijn: ontwikkelende partijen en architecten moeten een nieuw (doel)gebouw ontwerpen op basis van een te ontmantelen (donor)gebouw, waarbij de grote bouwdelen in het nieuwe ontwerp worden geïntegreerd. Daarvoor moeten eigenaren verantwoordelijkheid nemen voor de te ontmantelen panden in bezit en deze voor nieuwbouw inzetten. En moeten ontwikkelaars en architecten op de hoogte zijn van gebouwen die ontmanteld gaan worden om daarmee te ontwerpen.

Wat biedt Gebouwenmarktplaats?

Gebouwenmarktplaats geeft inzicht in welke gebouwen de komende jaren gesloopt gaan worden en vrijkomen op de ‘datingmarkt’, en geeft de potentie van het pand aan in inspirerende ontwerpschetsen door circulaire architecten. Funda meets Tinder.

Missie

Gebouwenmarktplaats jaagt hoogwaardig hergebruik van grote bouwdelen uit te ontmantelen panden aan. Want om nú CO2-impact te maken, moeten we ontwerpen op basis van vrijkomende gebouwen. Gebouwenmarkplaats stimuleert daarom consortia van ontwikkelaars, architecten en circulaire slopers vroegtijdig samen op te trekken en nieuwbouw te realiseren op basis van bestaand vastgoed dat op het verkeerde moment op de verkeerde plaats staat: a perfect match! Zo krijgen grote bouwdelen direct een nieuw tweede leven, met als resultaat een maximale circulaire impact én het minimaliseren van CO2-uitstoot!

Initiatiefnemers

Gebouwenmarktplaats is een initiatief en concept van Brokkenmákers, in samenwerking met Universiteit Utrecht, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Nationaal Renovatie Platform NRP en Draaijer.