Skip to main content

Schoolvoorbeeld voor verduurzaming: vervanging onderwijshuisvesting

We staan in Nederland voor een enorme vervangingsopgave voor onderwijshuisvesting. De gemiddelde school is 69 jaar oud en de kwaliteit ervan is vaak ondermaats. Tegelijkertijd moeten we ook verduurzamen en de CO2-impact van (ge)bouwen terugdringen. En dat vraagt om een radicaal andere aanpak en manier van samenwerken.

Nú al milieuwinst boeken

Draaijer en Brokkenmákers, respectievelijk partner en initiatiefnemer van Gebouwenmarktplaats, willen bijdragen aan deze vervangingsopgave, maar vooral ook nú milieuwinst boeken. Dat doen we al op dit platform, door doel- en donorgebouwen met elkaar te verbinden. Maar we willen concreter dan dat. Want hoe kunnen we Integrale Huisvestingsplannen nog circulairder en duurzamer maken door gebruik van donorgebouwen en/of secundaire materialen?

Aansluiten bij programma’s Onderwijshuisvesting

Draaijer ziet de Strategische en Integrale Huisvestingsplannen, en de uitvoeringsplannen die hieruit volgen, als een belangrijk instrument om sturing te geven aan de cyclus van doel- en donorgebouwen. Daarbij zien we dat we de Programmatische Aanpak Onderwijshuisvesting en het Innovatieprogramma Onderwijshuisvesting vanuit het Ministerie van OCW misschien een mooi duwtje in de rug kunnen geven. Maar dit brengt wel de nodige uitdagingen met zich mee.

Rondetafelsessies met gemeenten en onderwijsinstellingen

Daarom gaan we binnenkort met een aantal gemeenten en onderwijsinstellingen in gesprek over de kansen en uitdagingen die een op doel- en donorgebouw gerichte aanpak met zich meebrengt. Deze Ronde Tafels vinden plaats op een nader te bepalen locatie in Utrecht en Groningen. De exacte data plannen we met de geïnteresseerden.

Wil je meedenken? Stuur dan een mailtje naar info@gebouwenmarktplaats.nl


Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte en schrijf je in voor de nieuwsbrief!