Skip to main content

Auteur: Floor

Schoolvoorbeeld voor verduurzaming: vervanging onderwijshuisvesting

We staan in Nederland voor een enorme vervangingsopgave voor onderwijshuisvesting. De gemiddelde school is 69 jaar oud en de kwaliteit ervan is vaak ondermaats. Tegelijkertijd moeten we ook verduurzamen en de CO2-impact van (ge)bouwen terugdringen. En dat vraagt om een radicaal andere aanpak en manier van samenwerken.

Nú al milieuwinst boeken

Draaijer en Brokkenmákers, respectievelijk partner en initiatiefnemer van Gebouwenmarktplaats, willen bijdragen aan deze vervangingsopgave, maar vooral ook nú milieuwinst boeken. Dat doen we al op dit platform, door doel- en donorgebouwen met elkaar te verbinden. Maar we willen concreter dan dat. Want hoe kunnen we Integrale Huisvestingsplannen nog circulairder en duurzamer maken door gebruik van donorgebouwen en/of secundaire materialen?

Aansluiten bij programma’s Onderwijshuisvesting

Draaijer ziet de Strategische en Integrale Huisvestingsplannen, en de uitvoeringsplannen die hieruit volgen, als een belangrijk instrument om sturing te geven aan de cyclus van doel- en donorgebouwen. Daarbij zien we dat we de Programmatische Aanpak Onderwijshuisvesting en het Innovatieprogramma Onderwijshuisvesting vanuit het Ministerie van OCW misschien een mooi duwtje in de rug kunnen geven. Maar dit brengt wel de nodige uitdagingen met zich mee.

Rondetafelsessies met gemeenten en onderwijsinstellingen

Daarom gaan we binnenkort met een aantal gemeenten en onderwijsinstellingen in gesprek over de kansen en uitdagingen die een op doel- en donorgebouw gerichte aanpak met zich meebrengt. Deze Ronde Tafels vinden plaats op een nader te bepalen locatie in Utrecht en Groningen. De exacte data plannen we met de geïnteresseerden.

Wil je meedenken? Stuur dan een mailtje naar info@gebouwenmarktplaats.nl

Nieuw pand: Sportcentrum De Uutvlog

De Gemeente Deventer en Draaijer hebben een nieuw pand aangeboden op Gebouwenmarktplaats. Sinds 1978 is sporthal De Uutvlog de plek voor het beoefenen van zaalsporten voor de inwoners van Bathmen. De sporthal is opgetrokken uit baksteen en in het interieur zijn (zeer) veel houten latten toegepast. Naar verwachting komt De Uutvlog in 2025/2026 vrij als donorgebouw.

Benieuwd naar dit pand? Kijk hier voor meer info

Oude liefde roest niet: Biopartner 5 bestaat uit bestaande constructies

Op Valentijnsdag heeft Gebouwenmarktplaats, samen met partner Universiteit Utrecht, een volgende stap gezet in het ontwerpen en bouwen op basis van het bestaande. Dat deden we op een toepasselijke locatie: Biopartner 5 op het Leiden Bio Science Park. Dit laboratorium is het eerste ‘Paris Proof-gebouw’ van Nederland, door grootschalig hergebruik van donorstaal.

Biopartner 5 is ontwikkeld als kwartiermaker in een nog kaal, nieuw deel van het Leiden Bio Science Park. Het heeft de ambitie een ontmoetingsplek voor de campus te zijn en is daarom ontworpen als een kleine stad met een variatie aan pleinen, tuinen, paviljoen, ontmoetings- en werkruimtes.

Bouwen met het bestaande: de geleerde lessen

Architect Jan Willem ter Steege (Popma ter Steege Architecten) en constructeur Paul Korthagen (IMd Raadgevende Ingenieurs) laten met Biopartner 5 zien dat oude liefde niet roest. Ze deelden hun ervaringen en geleerde lessen. Bouwen met het bestaande en gecontroleerd hoogwaardig hergebruik is goed mogelijk door: 

 • in zones te denken (hergebruik waar kan, nieuw waar moet)
 • circulair productdenken toe te passen (focus op producten die impact maken, zoals de constructie)
 • CO2-budget (Paris Proof) te gebruiken binnen vastgoedprojecten
 • opdrachtnemers en partners te selecteren die duurzaamheid echt doorleven en in de praktijk brengen
 • uit de bubbel van de eigen afdeling of organisatie te stappen en integraal te gaan werken

Heel tof om te zien welke energie er loskwam bij alle betrokkenen van verschillende afdelingen en disciplines van de Universiteit Utrecht. 

Bedankt voor alle inspiratie, energie en de ‘gewoon’ doen mentaliteit!

Gebouwenmarktplaats stapt op de TBI Klimaattrein

Wij zijn ontzettend trots op de financiële ondersteuning van de TBI Klimaattrein: een maatschappelijk initiatief van TBI vaart te maken op weg naar het Klimaatakkoord van Parijs. Onze collega Hylke Faber pitchte ons initiatief voor de jury: dé plek waar je vroegtijdig gebouwen vindt die verplaatst of ontmanteld worden. 

Sneller, radicaler en samen op weg naar Parijs

“De gebouwde omgeving is verantwoordelijk voor 40% van de emissies. Met innovaties als houtbouw, CO2-arm beton en fossielvrije energie maken we al stappen in de goede richting, maar om Parijs te halen, moet het allemaal veel sneller, radicaler en vooral samen”, aldus Douwe van den Wall Bake van de TBI Klimaattrein, “daarom ondersteunt TBI vooruitstrevende organisaties en initiatieven in de bouw.”

Wij zijn ontzettend trots op de support en pakken in sneltreinvaart door om materiaal, energie en CO2 te besparen door te ontwikkelen, ontwerpen en bouwen op basis van het bestaande.

Wat gaan we doen?

De komende maanden werken we aan:

  • een nieuwe sloopuitvraag gericht op hoogwaardig hergebruik in nieuwe doelgebouwen
  • het verder in kaart brengen van vrijkomende gebouwen

Doe je ook mee?

Ben jij de aangewezen persoon om ons te helpen met:

  • Het inzichtelijk maken van welke te verplaatsen en ontmantelen panden beschikbaar komen;
  • En/of het opstellen van een circulaire uitvraag/passage gericht op hoogwaardig hergebruik van te slopen panden, die gebruikt kan worden in tender uitvragen?

Dan komen wij graag met je in contact!